Onze certificeringen

Lid van NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendonderneming is de grootste brancheorganisatie van Nederland. Als lid van het NBBU worden wij regelmatig gecontroleerd of wij ons houden aan de NBBU CAO. Voor een uitzendkracht is het prettig om te weten dat wij hierbij aangesloten zijn, zo weten uitzendkrachten zeker dat wij ons aan de CAO houden (zoals bijvoorbeeld tijdig uitbetalen). Voor meer informatie betreffende dit keurmerk verwijzen wij u graag door naar de website van NBBU, hier kunt u tevens ons certificaat van deelneming vinden.

Ga naar de website van NBBU.

Image

NEN-4400-1

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden gecontroleerd op de NEN 4400-1 eisen uit arbeid:

 • Identificatie van de ondernemingen;
 • Juiste aangifte;
 • Afdracht van loonheffingen omzetbelasting aan de belastingdienst;
 • Of de loonbetalingen in orde zijn met betrekking tot de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Een identiteitscontrole en een controle op het wel bevoegd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Of de organisatie geen boetes heeft die zijn ontstaan uit het doorlenen of uitbesteden van werk.
Image

Register van Normering Arbeid

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Download hier ons certificaat.

Image

SNF certificering

Stichting Normering Flexwonen komt voort uit de Nationale Verklaring Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten die op 28 maart 2012 is ondertekend door een groot aantal partijen, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, de VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO Nederland, Productschap Vee en Vlees, CNV, FNV, Pools Overlegplatform in Nederland en diverse gemeenten.

De ondertekenaars hebben zich onder meer verplicht om een inspanning te leveren voor het vastleggen van normen voor goede huisvesting in CAO’s en in certificering, en voor een vertrouwenwekkend systeem voor de handhaving van deze normen.

Dit certificaat is een bewijs dat wij voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Download hier ons certificaat.

Image